API cho lập trình viên

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi cung cấp miễn phí giao diện lập trình (API) giúp bạn có thể tích hợp, hoặc thiết kết riêng cho mình ứng dụng truy xuất dữ liệu của Tracau. Trước khi sử dụng API của Tracau.vn, xin bạn vui lòng tuân theo những điều khoản sau đây:

 • Gửi email xin phép đến địa chỉ feedback@tracau.vn và nhận được email chấp thuận từ chúng tôi
 • Không được phép sử dụng nguyên cụm từ "Tra câu", "Tra câu Việt - Anh" cho tên sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chúng tôi làm điều này để tránh việc lạm dụng để gây nhầm lẫn với sản phẩm chính mà chúng tôi đã và đang triển khai.
 • Hiển thị thông tin về bản quyền của Tra câu đồng thời trên kết quả truy vấn, trên ứng dụng (hoặc website) và mô tả trên trang phân phối (website, Apple Store, Goole Play Store, v.v...). Thông tin bao gồm:
  1. Mẫu biểu trưng: (Phải liên kết với website: http://tracau.vn)
  2. Tên sản phẩm: Tra câu Việt - Anh
  3. Website: http://tracau.vn

Dưới đây là một vài mẫu biểu trưng:

 • Mẫu 1:
 • white banner
 • Mẫu 2:
 • black banner

Ví dụ:

 • Kết quả truy vấn:
 • api result
 • Biểu trưng:
 • api banner
LƯU Ý: Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản và cấu trúc API bất kỳ lúc nào để phù hợp với lộ trình phát triển dịch vụ. Xin bạn vui lòng, đăng ký với chúng tôi qua địa chỉ email feedback@tracau.vn thông tin của bạn để tiện liên hệ khi có những thay đổi.

API

API dựa trên dịch vụ web và có cấu trúc truy vấn như sau:

http://api.tracau.vn/{api-key}/{value}/{lang}/JSON_CALLBACK

Theo đó:

 • {api-key}được mặc định bằng giá trị sau: WBBcwnwQpV89
 • {value}là ý của câu cần tìm kiếm
 • {lang}là ngôn ngữ cần tìm kiếm với các giá trị tùy chọn sau: en, vi
 • JSON_CALLBACK là tham số quy định định dạng trả về là kiểu JSON
Tracau.vn