API cho lập trình viên

Chúng tôi cung cấp hoàn toàn miễn phí giao diện lập trình (API) để bạn có thể tích hợp, hoặc thiết kế riêng cho mình ứng dụng truy xuất dữ liệu của Tracau.

Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng API của Tracau.vn, xin bạn vui lòng tuân theo những điều khoản sau đây:

 • • Gửi email xin phép đến địa chỉ feedback@tracau.vn để được email chấp thuận từ chúng tôi.
 • • Website và API chỉ được cấp phép sử dụng cho mục đích phi lợi nhuận. Nếu bạn muốn sử dụng Website và API của chúng tôi cho mục đích thương mại, xin vui lòng liên hệ theo email kể trên.
 • • Không được phép sử dụng nguyên cụm từ "Tra câu", "Tra câu Việt - Anh" cho tên sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chúng tôi làm điều này để tránh việc lạm dụng để gây nhầm lẫn với sản phẩm chính mà chúng tôi đã và đang triển khai.
 • • Hiển thị thông tin về bản quyền của Tra câu đồng thời trên kết quả truy vấn, trên ứng dụng (hoặc website) và mô tả trên trang phân phối (website, Apple Store, Goole Play Store, v.v...). Thông tin bao gồm:
  1. Mẫu biểu trưng: Liên kết với website: http://tracau.vn
  2. Tên sản phẩm: Tra câu Việt - Anh
  3. Website: http://tracau.vn
Dưới đây là một vài mẫu biểu trưng:
 • Mẫu 1:Mẫu 2:
  white bannerblack banner
Ví dụ:
 • Kết quả truy vấn:Biểu trưng:
  api resultapi banner
LƯU Ý: Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản và cấu trúc API bất kỳ lúc nào để phù hợp với lộ trình phát triển dịch vụ. Xin bạn vui lòng, đăng ký với chúng tôi qua địa chỉ email feedback@tracau.vn để tiện liên hệ khi có những thay đổi.

API

# Tra câu và tra từ Anh - Việt, Việt - Anh:
https://api.tracau.vn/{api-key}/s/{value}/{lang}
# Tra từ điển Pháp - Anh - Việt:
https://api.tracau.vn/{api-key}/df/{value}
# Tra từ điển Tiếng Nhật - Anh - Việt:
https://api.tracau.vn/{api-key}/dj/{value}
# Tìm kiếm phụ đề phim:
https://api.tracau.vn/{api-key}/sub/{value}/{lang}
# Tìm kiếm bản dịch trên Youtube:
https://api.tracau.vn/{api-key}/trans/{value}
Giải thích:
 • {api-key} được mặc định bằng giá trị sau: WBBcwnwQpV89
 • {value} là ý của câu cần tìm kiếm
 • {lang} là ngôn ngữ cần tìm kiếm với các giá trị tùy chọn sau: en, vi