Cảm giác nhẹ nhõm

01
I'm so relieved to hear that.
Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
02
Oh well. All's well that ends well!
May quá mọi việc đã kết thúc tốt đẹp rồi.
03
Thank God for that!
Cảm ơn chúa vì điều đó!
04
Thank God!
Ơn chúa!
05
That's a weight off my mind.
Tôi đã trút được gánh nặng rồi.
06
That's one less thing to worry about.
Bớt đi một việc không phải lo lắng nữa rồi.
07
What a relief!
Thật là nhẹ nhõm!
08
What a stroke of luck!
Thật là may mắn!
09
You had me worried for a moment.
Bạn đã làm tôi lo lắng trong giây lát rồi đấy.
10
You've no idea what a relief that is to hear.
Bạn không biết nghe được tin đó nhẹ nhõm như thế nào đâu.