Câu cảm thán

01
How hilarious!
Thật là buồn cười!
02
How miserable!
Thật đáng thương!
03
How nice!
Thật là đẹp!
04
How wonderful!
Thật là tuyệt!
05
What a jerk!
Thật là ngu ngốc!
06
What a thrill!
Thật là li kì!
07
What an interesting story!
Thật là một câu chuyện thú vị!
08
What on Earth is this!
Cái quái gì thế này!
09
What the hell is going on?
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?