Đáp lại lời cảm ơn

01
Don't mention it!
Không có gì mà.
02
My pleasure.
Có gì đâu, mình rất hân hạnh.
03
Not at all.
Có gì đâu.
04
You’re welcome.
Không có gì mà.