Đáp lại lời hứa

01
I believe you.
Tôi tin anh.
02
I wish you can keep your promise.
Tôi ước là anh có thể giữ lời hứa của mình.
03
I’ll wait for you.
Tôi sẽ chờ anh.
04
Just let the time answer.
Hãy để thời gian trả lời.
05
Keep your word!
Hãy giữ lời hứa của anh đấy nhé!
06
Let me be assured.
Làm tôi tin anh đi.