Đáp lại lời khen ngợi

01
How nice of you to say.
Cảm ơn vì lời khen dành cho tớ.
02
It's nothing special, really.
Cũng bình thường thôi mà.
03
It’s very nice of you to say so.
Cảm ơn vì đã khen tớ.
04
I’m glad you think so.
Tớ rất vui khi cậu nghĩ như vậy.
05
Thank you.
Cảm ơn.
06
Thank you. You too.
Cảm ơn. Cậu cũng tuyệt mà.
07
Thanks.
Cảm ơn.