Đi mua sắm

01
Can I help you?
Tôi có giúp gì được cho quý khách không ạ?
02
Can I pay by credit card?
Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không?
03
Can I pay in cash?
Tôi trả tiền mặt được không?
04
Can I try it on?
Tôi có thể mặc thử cái này được không?
05
Can I try them on?
Tôi có thể mặc thử mấy cái này được không?
06
How can I help you?
Tôi có thể giúp gì được quý khách không ạ?
07
How does it fit?
Anh/Chị thấy mặc có vừa không ạ?
08
We offer a 20% discount.
Chúng tôi giảm giá 20%.
09
We offer extra small, small, medium, large, and extra large.
Chúng tôi có size XS, S, M, L, và XL.
10
What color would you like?
Anh/Chị thích màu gì?
11
What size are you?
Anh/Chị mặc size bao nhiêu ạ?
12
What size do you wear?
Anh/Chị mặc size gì ạ?
13
Where is the changing room?
Phòng thay đồ ở đâu vậy?