Đi phỏng vấn

01
How do you handle pressure?
Anh/ Chị xử lí áp lực công việc như thế nào?
02
I am here for the interview.
Tôi đến đây để tham gia phỏng vấn.
03
Tell me about yourself.
Anh/ Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
04
What are the main duties and tasks in your current job?
Nhiệm vụ và công việc chính đối với công việc hiện tại của bạn là gì?
05
What can you bring to this position?
Anh/ Chị có thể mang lại điều gì cho vị trí công việc này?
06
What experience do you have in this field?
Anh/ Chị có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này?
07
Why did you leave your last job?
Tại sao bạn lại rời bỏ công việc cũ của bạn?
08
Why do you want this job?
Tại sao anh/ chị lại muốn đảm nhiệm công việc này?
09
Would you like to see my resume?
Ông/ Bà/ Anh/ Chị có cần xem sơ yếu lí lịch của tôi không?