Động viên khích lệ

01
Cheer up!
Vui vẻ lên nào!
02
Chin up!
Vui vẻ lên nào!
03
Come on, you can do it.
Cố lên. Cậu có thể làm được mà.
04
Don’t take it to heart.
Đừng bận tâm nhiều.
05
Don’t worry.
Đừng lo lắng quá.
06
Every cloud has a silver lining.
Trong cái rủi có cái may.
07
Give it your best shot.
Hãy cố gắng hết sức mình.
08
I am behind you.
Tôi luôn ủng hộ cậu.
09
If at first you don't succeed, try and try again.
Nếu ban đầu bạn không thành công, hãy cố gắng và cố gắng hơn nữa.
10
It isn't as bad as all that.
Không tệ đến như thế đâu.
11
It'll be fine.
Sẽ ổn thôi.
12
It'll turn out all right.
Sẽ ổn cả thôi.
13
It's not the end of the world.
Chưa phải ngày tận thế đâu.
14
Keep going.
Tiếp tục nào.
15
Keep up the good work.
Cứ làm tốt như vậy nhé./Tiếp tục làm tốt nhé.
16
Let’s face it!
Hãy cùng can đảm lên nào!/ Hãy đối diện với nó.
17
Lighten up!
Đừng lo lắng nữa!/ Vui lên nào!
18
Look on the bright side.
Hãy nhìn vào những điều tích cực./ Hãy nhìn vào mặt sáng của vấn đề.
19
Make some noise!
Quẩy lên nào!
20
Practice makes perfect.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
21
Smile!
Cười lên nào!
22
That's a good effort.
Đó là một kết quả tốt.
23
That's a real improvement.
Đó là một sự tiến bộ thực sự.
24
There are plenty more fish in the sea.
Còn nhiều lựa chọn khác nữa./ Vẫn còn nhiều người/ vật tốt như thế nữa.
25
There's a light at the end of the tunnel.
Qua cơn mưa trời lại sáng.
26
There's no need to worry.
Không cần phải lo lắng đâu.
27
There's no use crying over spilt milk.
Thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha./ Vô ích để hối hận về việc đã xảy ra.
28
There's nothing to worry about.
Không có chuyện gì để lo lắng cả.
29
Try your best!
Cố gắng lên!
30
What are you worrying for?
Bạn đang lo lắng chuyện gì vậy?
31
What have you got to lose?
Bạn có gì để mất đâu?
32
Worse things happen at sea.
Thế vẫn còn may/ tốt chán.
33
You can count on it.
Cứ yên tâm đi./Cứ tin như vậy đi.
34
You'll be fine.
Bạn sẽ ổn thôi.
35
You're coming along well.
Bạn đang làm tốt lắm.
36
You're on the right track.
Bạn đi đúng hướng rồi đó.