Dự đoán

01
He is presumed to be guilty.
Anh ta bị cho là có tội.
02
I believe he is on the way home.
Tôi tin là anh ta đang trên đường về nhà.
03
I guess she will not come without him.
Tôi đoán là cô ấy sẽ không đến mà không có anh ấy.
04
I think the children will be punished.
Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ bị phạt.
05
It's likely that he will come back early.
Có thể anh ta sẽ quay lại sớm.
06
Look! It’s going to rain!
Nhìn kìa! Trời sắp mưa rồi!
07
She will probably submit her paper next week.
Có lẽ cô ấy sẽ nộp bài vào tuần tới.
08
What do you think will happen next year?
Bạn nghĩ năm sau sẽ có chuyện gì xảy ra?