Giữ liên lạc

01
Can we exchange letters?
Chúng ta có thể trao đổi thư từ cho nhau được không?
02
Do you mind exchanging numbers?
Bạn có phiền nếu chúng mình trao đổi số điện thoại không?
03
Drop me a note when you get a chance.
Viết cho tôi khi cậu có cơ hội nhé.
04
Give me a call whenever you have time.
Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào cậu có thời gian.
05
How can I contact you?
Tôi có thể liên lạc với anh bằng cách nào?
06
I do not use facebook.
Tôi không dùng facebook.
07
I hope you’ll drop me a line soon.
Tớ hi vọng cậu sẽ sớm viết cho tớ vài dòng.
08
I will send you a friend request.
Tớ sẽ gửi lời mời kết bạn cho cậu.
09
I’ve followed you on Twitter.
Tớ đã theo dõi cậu trên Twitter.
10
My facebook account is ...
Tài khoản facebook của tôi là ...
11
My phone number is ...
Số điện thoại của tôi là ...
12
This is my card.
Đây là danh thiếp của tôi.
13
We should hang out some time.
Lúc nào đó chúng ta nên đi chơi với nhau.
14
We should stay in touch with each other.
Chúng ta nên giữ liên lạc với nhau.
15
What is your facebook account?
Tài khoản facebook của bạn là gì?
16
You can contact me via email ...
Bạn có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ email ...