Gợi ý rủ rê

01
Fancy seeing a film?
Bạn có muốn đi xem phim không?
02
Going out is one idea.
Đi chơi là một ý kiến.
03
Got a minute?
Đang rảnh chứ?
04
How about playing cards?
Bọn mình chơi bài đi.
05
How do you feel about seeing a film?
Bạn thấy thế nào về việc đi xem phim?
06
I'd like to watch a football match. How about you?
Tôi muốn xem một trận bóng đá. Còn bạn thì sao?
07
It would be nice to listen to music.
Nghe nhạc sẽ thú vị đấy.
08
Let's go bowling tonight.
Hãy đi chơi bowling tối nay.
09
Let's go to the cinema.
Hãy đi xem phim đi.
10
Let’s go out for a walk.
Chúng mình ra ngoài đi dạo đi.
11
We could always see a film.
Chúng ta luôn có thể xem phim mà.
12
What about going to the supermarket?
Đi siêu thị đi?
13
What would you say to a cup of coffee?
Anh có muốn uống cà phê không?
14
Why don't we go skiing on Saturday?
Sao chúng ta không đi trượt tuyết vào thứ bảy nhỉ?
15
Why don't we go to the cinema?
Sao chúng ta không đi xem phim nhỉ?
16
Why don't you come with me to China?
Sao cậu không tới Trung Quốc cùng tớ nhỉ?
17
Why not go and see a film?
Sao không đi xem phim nhỉ?