Hỏi và chỉ đường

01
At the second traffic light, turn right.
Đến chỗ thứ 2 có đèn giao thông thì rẽ phải.
02
Can you show me the way to X?
Bạn có thể chỉ cho tôi đường đi đến X được không?
03
Can you tell me how to get to X?
Bạn có thể chỉ cho tôi đường đi đến X được không?
04
Could you give me a lift?
Cho tôi quá giang một đoạn được không?
05
Go across the bridge.
Đi qua cầu.
06
Go along the river.
Đi dọc theo con sông.
07
Go straight ahead to that shop.
Đi thẳng tới cửa hàng đó.
08
Go straight ahead.
Đi thẳng về phía trước.
09
Go through the park.
Đi qua công viên.
10
Go to the crossroads.
Đi đến ngã tư.
11
Go to the intersection.
Đi đến điểm giao cắt.
12
Go towards the church.
Đi về hướng nhà thờ.
13
How can I get to X from here?
Tôi muốn đến X thì phải đi như thế nào?
14
It's behind the cinema.
Nó ở đằng sau rạp chiếu phim.
15
It's in front of my house.
Nó ở phía trước nhà tớ.
16
It's straight ahead of you.
Nó ngay đằng trước cậu.
17
It's that way.
Tới đó đi đường kia kìa.
18
It's this way.
Đến đó đi đường này.
19
It's this way.
Tới đó đi đường này.
20
Take a left.
Rẽ trái.
21
Take the first turn to the left.
Rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên.
22
Take the second turn to the left.
Rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai.
23
The bookshop is opposite the church.
Cửa hàng sách đối diện với nhà thờ.
24
The computer store is next to the library.
Cửa hàng máy tính nằm kế bên thư viện.
25
The library is behind the church.
Thư viện ở phía sau nhà thờ.
26
The library is on your left.
Thư viện ở bên tay trái bạn.
27
The supermarket is beside the computer store.
Siêu thị ở bên cạnh cửa hàng máy tính.
28
The supermarket is on your right.
Siêu thị ở bên tay phải bạn.
29
Turn left.
Rẽ trái.
30
Turn right at the T-junction.
Rẽ phải ở ngã ba hình chữ T.
31
Turn right.
Rẽ phải.
32
Walk past the department store.
Đi qua cửa hàng tạp hóa.
33
What’s the best way to get to X?
Bạn có thể chỉ cho tôi đường đi đến X tiện nhất được không?
34
Where is X?
Chỗ X nằm ở đâu vậy?
35
You continue going straight ahead for one kilometer.
Bạn tiếp tục đi thẳng khoảng 1 km.
36
You continue past the train station.
Bạn tiếp tục đi qua nhà ga.
37
You continue straight on, past some traffic lights.
Bạn tiếp tục đi thẳng, đi qua đèn giao thông.
38
You go down there.
Bạn đi xuống phía đó.
39
You go over the bridge.
Bạn đi qua cầu.
40
You go over the roundabout.
Bạn đi qua vòng xuyến.
41
You go under the bridge.
Bạn đi bên dưới cây cầu.
42
You keep going for another 500m.
Bạn tiếp tục đi thêm 500m nữa.
43
You take the second turn on the right.
Bạn rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai.
44
You take the third exit at the roundabout.
Bạn đến chỗ vòng xuyến thì đi theo lối ra thứ ba.
45
You take this road.
Bạn đi đường này.
46
You'll cross some railway lines.
Bạn sẽ đi cắt ngang qua một số đường ray.
47
You'll pass a pharmacy on your right.
Bạn sẽ đi qua một hiệu thuốc bên tay phải bạn.