Khen ngợi

01
Bravo!
Cừ lắm!/Làm tốt lắm!
02
Excellent!
Làm tốt lắm!
03
Fantastic!
Tuyệt lắm!
04
Good job on the report!
Làm báo cáo tốt lắm!
05
Good job!
Làm tốt lắm!
06
Good try!
Khá lắm!
07
I absolutely love you in that dress. It really suits you!
Tôi thực sự rất thích bạn trong chiếc váy đó. Nó rất hợp với bạn đấy!
08
I like your new haircut.
Tôi thích kiểu tóc mới của bạn.
09
I like your shirt – where did you get it?
Tôi thích chiếc áo sơ mi của bạn – bạn đã mua nó ở đâu vậy?
10
Nice job!
Làm tốt lắm!
11
She’s so cute!
Cô bé thật đáng yêu!
12
Terrific!
Làm tốt lắm!
13
That color looks great on you.
Màu đó trông rất hợp với bạn.
14
The meal was delicious.
Bữa ăn thật ngon.
15
This soup is very tasty.
Món súp này rất ngon.
16
Well done!
Làm tốt lắm!
17
What a beautiful house you have!
Bạn có một ngôi nhà thật đẹp làm sao!
18
What a lovely necklace!
Chiếc vòng cổ thật là đẹp!
19
What a smart answer!
Thật là một câu trả lời thông minh!
20
You did a good job!
Tốt lắm!
21
You did it!
Anh đã làm được/ thành công rồi!
22
You look amazing!
Trông bạn rất tuyệt!
23
You look great in red.
Bạn mặc màu đỏ rất đẹp.
24
You look nice!
Trông bạn rất xinh!
25
You look terrific today!
Hôm nay bạn trông thật tuyệt!
26
Your children are very well- behaved.
Con của cô rất lễ phép.
27
Your hair looks so beautiful today!
Tóc bạn trông rất đẹp hôm nay!
28
You’re a fantastic cook.
Cậu là một đầu bếp cừ đấy.