Không tin điều gì

01
A half-truth.
Mới có một nửa sự thật thôi.
02
That's a bit of an exaggeration.
Hơi phóng đại rồi đấy.
03
That's a fib.
Đó là một lời nói dối nhảm nhí.
04
That's a fishy story.
Câu chuyện đó thật đáng nghi/ mờ ám.
05
That's a pack of lies.
Toàn là bịa đặt thôi.
06
That's an outright lie.
Đó là một lời nói dối trắng trợn.
07
That's stretching the truth a bit.
Điều đó hơi phóng đại sự thật rồi.
08
You're pulling my leg.
Cậu đang trêu chọc tôi đấy à.