Mua điện thoại

01
Do you like my new phone?
Cậu thích chiếc điện thoại mới của tớ chứ?
02
Everybody else seems to have a mobile phone, maybe I should have one too.
Tất cả mọi người dường như đều có một chiếc điện thoại di động, có thể tôi cũng nên có một chiếc.
03
Have you ever had a mobile phone before?
Anh đã từng có chiếc điện thoại di động nào trước đó chưa?
04
I'm going to get a new mobile phone today.
Hôm nay tôi sẽ mua một chiếc điện thoại di động mới.
05
It has a loud ring tone and it should vibrate.
Nó có nhạc chuông to và có chế độ rung.
06
May I ask why do you want a phone?
Tôi có thể hỏi lý do anh cần điện thoại không?
07
This would be my first phone.
Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của tôi.
08
Well, you came to the right place.
Ừm, anh đã đến đúng chỗ rồi đấy.
09
What features would you like?
Bạn muốn chiếc điện thoại với những tính năng gì?