Nhà mình có khách

01
Can I get you anything to drink?
Mình lấy cho cậu cái gì uống nhé?
02
Did you find us alright?
Anh tìm nhà chúng tôi ổn chứ?
03
Did you have a good journey?
Cậu đi đường ổn chứ?
04
Have a safe journey home.
Đi về cẩn thận nhé.
05
Hold the line, please.
Vui lòng chờ máy.
06
I'll put him on.
Tôi sẽ nối máy với ông ấy.
07
Make yourself at home.
Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
08
Please feel free.
Cứ tự nhiên nhé. (Chủ nhà nói với khách)
09
Please take your shoes off.
Làm ơn để giày ở ngoài nhé.
10
Thanks for a lovely evening.
Cám ơn về buổi tối tuyệt vời nhé.
11
We have a guest.
Nhà mình có khách.
12
Where are you calling from?
Anh/ chị đang gọi từ đâu đến đấy ạ?
13
Would you like tea or coffee?
Bạn muốn uống trà hay cà phê?