Ở hiệu thuốc

01
Can you just give me some medicine for now?
Bạn có thể bán cho tôi vài loại thuốc ngay bây giờ được không?
02
Do you have anything for stomach pain?
Bạn có thuốc gì trị đau bụng không?
03
Do you have something for headaches?
Bạn có bán thuốc trị đau đầu không?
04
Give me the doctor’s note.
Đưa ghi chú của bác sĩ cho tôi xem nào.
05
I need something for a sore throat.
Tôi cần thuốc chữa đau họng.
06
If the pain does not stop, call the doctor.
Nếu vẫn còn đau, hãy gọi cho bác sĩ.
07
Please give me a complete dosage for a month.
Hãy bán cho tôi liều dùng đủ cho một tháng.
08
This medicine causes drowsiness and you shouldn’t drink any alcohol when taking it.
Thuốc này gây buồn ngủ và bạn không nên uống rượu khi đang dùng thuốc.
09
This medicine is too expensive. I don’t think I can afford it.
Loại thuốc này đắt quá. Tôi nghĩ tôi không đủ tiền mua rồi.
10
What do you recommend for a cold?
Bị cảm lạnh nên uống thuốc gì được vậy?