Phàn nàn

01
I have a complaint to make.
Có chuyện này bức xúc tôi phải nói với anh đây.
02
I want to complain about your son making noise.
Tôi muốn phàn nàn về việc con trai của anh chị cứ ầm ĩ lên.
03
I’m sorry to say this but the fan I bought here doesn’t work.
Tôi xin lỗi nhưng cái quạt tôi mua ở đây không dùng được.
04
What a bother!
Thật phiền phức!
05
What a nuisance!
Phiền quá đi!