Quê quán

01
I come from Vietnam.
Tôi đến từ Việt Nam.
02
America’s where I’m from.
Tôi đến từ Mỹ.
03
Greece is my home country.
Hy Lạp là quê hương của tôi.
04
I call Thailand home.
Thái Lan là quê hương của tôi.
05
I was born and bred in Italy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Ý.
06
I’m Russian.
Tôi là người Nga.
07
I’m an American boy.
Tôi là một chàng trai Mỹ.
08
I’m based in Singapore.
Tôi sống ở Singapore.
09
I’m from France.
Tôi đến từ Pháp.
10
Sydney is my home.
Sydney là quê hương của tôi.