Thành viên gia đình

01
Are you the only child in your family?
Cậu là con một à?
02
Are your grandparents still alive?
Ông bà cậu vẫn còn sống chứ?
03
Do you have any brothers or sisters?
Bạn có anh chị em không?
04
He is my stepfather.
Ông ấy là cha dượng của tôi.
05
How many people are there in your family?
Gia đình bạn có bao nhiêu người?
06
I am the eldest child in the family.
Tôi là con cả trong nhà.
07
I am the youngest child in the family.
Tôi là con út trong nhà.
08
I have two older sisters.
Tôi có hai chị gái.
09
My elder brother is Tuan.
Anh trai tớ tên là Tuấn.
10
My father has remarried.
Bố tôi vừa mới tái hôn.
11
That is my stepmother.
Đó là mẹ kế của tôi.
12
There are four people in my family.
Gia đình tôi có bốn thành viên.
13
They are my relatives.
Họ đều là những người họ hàng của tôi.
14
This is my cousin.
Đây là anh/chị/em họ của tôi.
15
We live in the countryside.
Chúng tôi sống ở quê.
16
What is your younger sister’s name?
Em gái cậu tên gì?
17
Where does your family live?
Gia đình bạn sống ở đâu?