Trêu đùa

01
I was just joking.
Tớ chỉ nói đùa thôi mà.
02
It's just for fun.
Mình chỉ đùa thôi mà.
03
Just kidding!
Nói đùa đấy!
04
That was a joke.
Chỉ là nói đùa thôi mà.